Cruciale factoren voor succesvol innoveren met data

De zeven deelgebieden van datavolwassenheid 

De eerste stappen zijn gezet, en aan de structuur van uw dataplatform ligt het niet. Hoe zet u de volgende stap? Dat zit hem niet in het vergroten van de totale ‘Datavolwassenheid’ van uw dataplatform. Het gaat vooral om de balans en ontwikkeling van zeven deelgebieden van de Datavolwassenheid van uw gehele organisatie. 

Oudere theorieën rondom Datavolwassenheid zijn inmiddels achterhaald door technologische ontwikkelingen. De voorbeelden van start-ups die slimmer en meer effectief omgaan met data dan de gevestigde bedrijven met wie ze concurreren en die al snel groter en machtiger zijn dan die concurrenten, zijn welbekend. Uber, Amazon, AirBnB, et cetera en zo verder. 

Wij gebruiken ‘Datavolwassenheid’ dan ook in veel bredere zin. De Datavolwassenheid of ‘Datakracht van uw organisatie heeft niet meer zozeer te maken met een enorm uitgebreid dataplatform, opgebouwd volgens een gegeven blauwdruk. Het gaat ook niet om de leeftijd van dat dataplatform.  

Datavolwassenheid gaat om de balans tussen zeven pijlers die hun weerslag hebben op de Controle, Innovatiekracht, en Adoptie rondom data-oplossingen in organisatie. 

De zeven pijlers van Datavolwassenheid 

Wij definiëren Datavolwassenheid als de mate waarin data de innovatie en besluitvorming in een organisatie ondersteunt, en de mate waarin data onder controle is. Dat hangt af van de mate waarin de cultuur in de organisatie daar klaar voor is, en de mate waarin dit geheel technisch ondersteund kan worden. 

In ons model van Datavolwassenheid onderscheiden we zeven deelgebieden die bijdragen aan de mate waarin uw organisatie data-gedreven kan werken. Deze deelgebieden zijn Cultuur, Organisatie, Strategie en Medewerkers; Data, Technologie en Proces. Voor ieder deelgebied stellen we vast in welke fase de organisatie zich bevindt. We onderscheiden per deelgebied vijf fasen: Onbekend, Statisch, Gestructureerd, Ingebed en Wendbaar.  

De weg naar de optimale Datavolwassenheid is een doorlopend proces waarin deze pijlers continu moeten worden ontwikkeld en met elkaar in balans moeten worden gebracht: 

 • Strategie
  In welke mate is data onderdeel van de bedrijfsstrategie? 

 • Organisatie
  Hoe statisch of wendbaar zijn de teams? Is data essentieel voor iedere functie? 

 • Cultuur
  Is data onderdeel van de mindset van de medewerker? Halen ze dagelijks voordeel uit data? 

 • Medewerker
  Is de medewerker zelfsturend en voorziet hij of zij zichzelf van zijn/haar eigen informatiebehoefte? 

 • Data
  Wat is de status van de beschikbaarheid en volledigheid van de data? Wat is de kwaliteit van data en hoe staat het met veiligheid en compliance? 

 • Technologie
  Zijn de verschillende bronsystemen met elkaar verbonden? Maakt Self-Service BI het mogelijk om zelf analyses te maken?  

 • Proces
  Wie is de eigenaar van de data-processen en hoeveel is er geautomatiseerd? 

Wat is uw status? 

Een disbalans tussen de ontwikkeling van deze pijlers zorgt ervoor dat de groei van uw organisatie naar een data-gedreven werk- en denkwijze geremd kan worden. Heeft u het gevoel dat er een gebrek aan focus is ontstaan in uw bedrijf, ten aanzien van één van deze pijlers? Dan is dat waarschijnlijk het startpunt voor u om de Datavolwassenheid van uw organisatie weer te doen groeien. 

 Kunt u hulp gebruiken bij het vaststellen van de ontwikkeling van de Datavolwassenheid van uw organisatie? Bekijk dan het laatste onderdeel van de paper “Power BI…en dan? Of neem contact op met onze Microsoft Data Analytics specialisten. 

Misschien zijn deze whitepapers ook interessant voor u?

Misschien zijn deze whitepapers ook interessant voor u?